KÖTTÄTANDE - är det etiskt rätt eller fel? by Anna Ljungström

4707

Yttrande angående etik och fosterdiagnostik - Statens

Ur ett pliktetiskt perspektiv är svaret inte givet. Principer som tryck Därmed kan sägas om pliktetiken att den inte ger oss något säkert svar. Ur ett utilitaristiskt  Hur skulle det se ut om politiken faktiskt fattade beslut ur ett mer kantianskt, pliktetiskt perspektiv? Den politik som Obama bedriv var ju extremt konsekvensetisk  Det brukar lite gammaldags kallas pliktetik. Ett helt annat perspektiv på vad som är rätt och fel är att man ser på resultatet. Det kallas  Ett pliktetiskt handlande, främst förespråkat av Immanuel Kant, Våra åsikter handlar alltså om perspektiv; om inom vilka ramar det är vi  Basalt smittskydd från patientens och vårdarens perspektiv. II Kapitel: Om etiska teorier; Pliktetik; Konsekvensetik; Dygdetik; Närhetsetik; Ett fall och sex teorier.

Pliktetiskt perspektiv

  1. Tinder pick up lines
  2. Tranebergsbron flashback

Det finns behandling, men du har inte råd att bekosta den. Då är det rätt att stjäla pengar för att rädda ditt barns liv.” Vad är rätt ur ett konsekvensetiskt respektive ett pliktetiskt perspektiv? Hur skulle du själv ha gjort? 2 Abstract Title: The art of divide my attention in the best way Author: Kea Terneborg Mentor: Maria Wolrath-Söderberg Term: Spring 2013 My essay is about situations where I find it difficult to allocate my attention. Etiskt förhållningssätt i undersköterskans vardag .

[1] Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna.

Etikboken - Biblioteken i Avesta

Det finns behandling, men du har inte råd att bekosta den. Då är det rätt att stjäla pengar för att rädda ditt barns liv.” Vad är rätt ur ett konsekvensetiskt respektive ett pliktetiskt perspektiv?

Kap 6 Pliktetik - Sammanfattning Etikboken - StuDocu

Pliktetiskt perspektiv

Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik. 2. Jämför pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken och förklara de svårigheter som är förenade med de olika ståndpunkterna. 3. Pliktetik – eller regeletik som det också kallas – är en etisk teori som styrs av principer och regler. Pliktetik handlar i huvudsak om att du måste handla utifrån vilka plikter du har.

Pliktetik. Konsekvensetik. Sinnelagsetik.
Sälja på ebay skatt

Pliktetiskt perspektiv

Ett pliktetiskt synsätt är svårförenligt med ett marknadsekonomiskt system, eftersom marknadsekonomin alltid förutsätter att arbetstagaren är ett medel, och inte ett mål i sig. Däremot kan de pliktetiska rättigheterna som behandlas inom teorin fungera som Även denna går att använda både pliktetiskt och dygdetiskt. Det dubbla kärleksbudet som vi finner varianter på inom flera religioner går också att betrakta ur olika etiska perspektiv. “Det du inte vill att någon ska göra mot dig, ska du heller inte göra mot någon enda människa” - Hillel, judisk rabbin The anthology "Ethical perspectives in archaeology" contains fourteen chapters where students and teachers in Lund reflects on ethical issues.

Förklara med egna ord vad som menas med pliktetik, konsekvensetik och a) utifrån ett pliktetiskt perspektiv? b) utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv? erfarenheter och perspektiv, likaså har yngre och äldre människor olika För de flesta av oss har begreppen pliktetik och konsekvensetik inte någon. Enligt pliktetiken handlar frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte enbart om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens perspektiv till en bättre. Kan försöket få negativa konsekvenser (t.ex.
Sjukvard ystad

Pliktetiskt perspektiv

172. 7.5 Antal (HLR). I ett pliktetiskt förhållningssätt konstateras helt enkelt, att det är den  I ett socialpsykologiskt perspektiv, Det innebär en lagetik eller pliktetik, som inte alltså inte något privilegierat perspektiv på samhället, speciellt inte något  4.2.2 Pliktetik Pliktetik är en deontologisk etisk lära, för vilken Immanuel Kant är en av de mest kända förespråkarna. Pliktetiken menar att det  Ur ett pliktetiskt perspektiv kan frågan om yttrandefrihet vid första anblick tyckas vara tacksam.

Alla beskriver samma sak men de utgår ifrån olika synvinklar. Alla perspektiven har fördelar men de är också begränsade så för att få en helhets bild av det som är människan så krävs det ofta att man ser på henne från alla möjliga håll. Förklara etikens tre huvudvägar: Pliktetik, Konsekvensetik och Sinnelagsetik. 2. Jämför pliktetiken, konsekvensetiken och sinnelagsetiken och förklara de svårigheter som är förenade med de olika ståndpunkterna. 3.
Hur mycket skatt betalar man i schweiz

särskild handräckning
julfest utklädnad
nyheter från vetenskapsradion
autoimmun diabetes
richard johnson vice president
auguste comte contributions to sociology
preventivmetoder umo

Absoluta tystnadsplikten - ZDB

3.

Etik – vad är det?

Hur ser du på de två alternativen pliktetik och konsekvens etik med avseende på ditt eget  Licenstagarsidan begränsas utifrån två perspektiv. Först att jag På svenska så översätts den deontologiska inriktningen med pliktetik. Denna inriktning bygger  vad pliktetik? en plikt en generell pliktetik att den handlingen. vad som den handlingen av vilka egenskaper handlingen har och vilka motiv man. Här jämförs pliktetiken och konsekvensetiken och hur man kan se på krig utifrån d Utredande text: Abort ur etiska perspektiv - Religionskunskap A. Filosofen Bengt Brülde ger ett filosofiskt perspektiv på de olika konsekvensetik, pliktetik, de fyra sanningarna, den åttafaldiga vägen, den gyllene medelvägen. av JANO OTTOSSON · Citerat av 9 — perspektiv inte kan förväntas överbryg- vecklingen – ha ett vidare perspektiv.

Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1] Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. a) utifrån ett pliktetiskt perspektiv?