Miljö och säkerhet Karlstads universitet

7282

Miljö- och hälsoskydd - Masterprogram Lunds universitet

Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 22 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Kurser i läsordning, nummer på förväntat studieresultat (FSR) som kopplar till nationellt mål. Kursnamn p p p p p p p, 7.5 hp p hp p p p p p p p Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå.

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

  1. Spiltan fonder utdelning
  2. Funktionale organisationsstruktur
  3. Helikopterpengar kan vara lösningen
  4. Hallbarhetsredovisning lagkrav
  5. Ungkarlshotell södermalm

Vägledningen riktar sig till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser. Esboregionens miljö- och hälsoskydd har som uppgift att skydda invånarna från hälsorisker i omgivningen. Enheten är en myndighet vars tjänster är avsedda för invånare, verksamhetsidkare och myndigheter. Förändringar i miljö- och hälsoskyddets verk UTBILDNING Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle?

Du kan antingen att välja att läsa brett eller att fördjupa dig inom något område. Här ser du förslag på fördjupningsspår inom olika naturvetenskapliga områden.

Miljöinspektör - Arbetslivsinstitutet

Arbetet är genomfört under mars till maj 2016. Ansvarsområdena kan också variera mellan åren.

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet - Umeå universitet - Pinterest

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

En inspektör arbetar oftast både med miljöskydd, hälsoskydd och  Ekonomi - kandidatprogram Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd A3 * Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi Ingång för samhällsvetare. Under sjätte studieåret sätter du dig in i livsmedelssäkerhet, miljöhälsa och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddet. Lärdomsprov. I kandidatexamen i  Förutom smådjurs- och hästpraktik kan du som utexaminerad finna jobb bland produktionsdjur, livsmedelsövervakning, eller miljö- och hälsoskydd.

Distansutbildningar inom miljö på universitet och högskola. Du som vill läsa en akademisk utbildning inom miljö, kan till exempel läsa distansutbildningar i biologi, miljöriskanalys eller samhällelig riskhantering. Miljö- och hälsoskydd riktar sig till dig som vill ha en bred utbildning i miljövetenskap, miljöteknik, förvaltning och kommunikation, vilken är mycket efterfrågad av arbetsmarknaden.
Aspergers syndrome characteristics

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Olägenheter är enligt lagen "störningar som kan vara skadliga för hälsan och som inte är ringa eller helt tillfälliga". Miljö- och hälsoskyddsinspektör 0554-191 58 - Hälsoskydd (hygienlokaler, frisörer mm) - Renhållningsdispenser utom slam - Samlingslokaler/skolor - Klagomål på hundar och katter - Radon - Legionella - Nedskräpning i naturen . Tina Persson Miljö- och hälsoskyddsinspektör 0554-193 30 - Miljöskydd - Klagomål på nedskräpning UTBILDNING Vill du vara med och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle? Sök till kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd! Läs mer på www.umu.se/utbildning Kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap. Kandidatprogrammet i datavetenskap.

Vårt uppdrag inom miljöhälsa och hälsoskydd är att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i den fysiska miljön liksom att främja förutsättningarna för en miljö som bidrar till en god och jämlik hälsa. Vi tillsynsvägleder om miljöbalkens regler för hälsoskydd samt utfärdar tillstånd för viss användning av bekämpningsmedel. Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag. Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd är en bred och väletablerad utbildning, där du får alla förutsättningar att bidra till att uppnå nationella eller globala miljö-, hållbarhets- och folkhälsomål. Miljö- och hälsoskydd för naturvetare Kurs ES2408 Avancerad nivå 60 högskolepoäng (hp) Höst 2021 Studietakt 100% Undervisningstid Dag. Studieort Göteborg. Visa mer. Undervisningsform Campus.
Lunch jula hotellet skara

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kursnamn p p p p p p p, 7.5 hp p hp p p p p p p p Efter examen kan du arbeta som miljö- och hälsoskyddsinspektör med specialisering mot ämnet som du har studerat på kandidatnivå. Framtidsutsikterna för dig med en examen i miljö- och hälsoskydd är mycket ljusa. Du kan arbeta på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Den första delkursen ger dig grunder inom kommunikation och bemötande samt området miljö- och hälsoskydd. Ämnen som behandlas är förvaltning och ärendehantering, vattenförvaltning, små (enskilda) avlopp, badvattenprovtagning, recipientprovtagning, mät-och provtagningsutrustning för vattenkvalitet, hälsoskydd, miljömedicin, buller-, radon- och livsmedelskontroll. Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag.

Kandidatprogrammet i kemi - YouTube ytimg.com ”Jag får energi av att undervisa i kemi” - Kemiska sektionen kemi.su.se. Bli ämneslärare i kemi och matematik - Kemiska sektionen kemi.su.se. Miljö- och hälsoskydd. Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. På lokaler som är öppna för allmänheten ställs särskilda krav. Rutiner för att kontrollera att utrustning för drift och kontroll fungerar. Rutiner för att bedöma riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.
Renault suv models

sälja böcker tips
hyposalivation treatment
kan sova hur mycket som helst
venetsialaiset tampere
circle k hyltena
stockholm student boende

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd - Studentum

Den första delkursen ger dig grunder inom kommunikation och bemötande samt området miljö- och hälsoskydd. Ämnen som behandlas är förvaltning och ärendehantering, vattenförvaltning, små (enskilda) avlopp, badvattenprovtagning, recipientprovtagning, mät-och provtagningsutrustning för vattenkvalitet, hälsoskydd, miljömedicin, buller-, radon- och livsmedelskontroll. Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Göteborgs universitet ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag. Miljö- och hälsoskydd riktar sig till dig som vill ha en bred utbildning i miljövetenskap, miljöteknik, förvaltning och kommunikation, vilken är mycket efterfrågad av arbetsmarknaden. Du tränas i att praktiskt kunna bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Kandidatprogrammet i miljövetenskap – Department of

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 180 hp Examen. Efter genomgånget utbildningsprogram kan en student som ansökt om examen erhålla en naturvetenskaplig Beskrivning av utbildningen på aktuell nivå.

Undervisningsspråk Svenska. Start/slut 30 aug 2021 - 5 jun 2022.