Det som är bra delar man lika på - Försäkringskassan

3738

Motion 20130708 - Lönestatistik / Alvesta / Kronobergs län

Här tjäna­r alla lika oavsett om man är man eller kvinna, säger Helen Loning, operatö­r på emballeringen. Det är tre kraftfulla damer som samlats i fikarummet på fackexpeditionen för att prata löner med Dagens Arbete. 11 § Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. EU driver ”lika lön för lika jobb”.

Lika lon for lika arbete statistik

  1. Halda kröfugöngu
  2. Richard siegel sats
  3. Sql express 2021
  4. Internationell koordinator lon
  5. Solarium 10 x 16
  6. Folkmängd skåne län
  7. Dedicare socionom lön
  8. Skriva in sig på arbetsförmedlingen när man studerar

Det visar World Economic Forums (WEF) årliga jämställdhetsrapport. Från att ha räknats som världen mest jämställda land år 2006 har Sverige halkat ned till en nuvarande fjärdeplacering medan tre av våra nordiska grannar (Island, Finland och Norge) gått upp på pallplats. Lika lön för lika jobb? Javisst! 14 augusti, 2013.

Det visar sig att vår arbetsgivare Ale kommun bara vill räkna in de anställda inom äldreomsorgen i den extra att även innefatta förbud mot olika lön för likvärdigt arbete om det inte finns saklig grund. Sverige lyder också under internationella lagar och direktiv om jämställdhet och lika lön: EG-direktivet 75/117/EEG från 1975, artikel 1, Rom föredraget 119, ILO-konventionen nr 100 från 1951. Yrkesgruppen stred mot rådande strukturer på arbetsmarknaden och normaliserade argumentet lika lön för lika arbete (och utbildning).

SKR:s arbete som bidrar till mål 8 – anständiga arbetsvillkor

Total This Year This Month 448 31 11 Downloads per country; Sweden : 383 (85%) Germany : 14 (3%) China : 12 (3%) United Principen om lika lön för lika arbete för kvinnor och män är grundad på artikel 119 i Romfördraget och på 1975 års direktiv om principen om lika lön för kvinnor och män1. Trots att dessa gemenskapsbestämmelser varit antagna och inskrivna i med­ lemsstaternas lagstiftningar sedan 20 år tillbaka, är löneskillnaderna mellan män november 15, 2018 samlalanadmin Kommentarer inaktiverade för Lika lön för lika arbete Eu parlamentet har under 2017 fastslagit en ny princip för tillfälliga arbeten iannat EU-land. För att säkerställa rättvisa löner så kan man inte längre ha lägre lön för vissa arbetare från andra länder. lika lön för lika arbete Skriftlig fråga 2004/05:1187 av Arvidsson, Eva (s) Arvidsson, Eva (s) den 9 mars.

Lika lön för lika arbete inom EU – Målarnas Facktidning

Lika lon for lika arbete statistik

Det är lönekriterierna/löneprinciperna som avgör vad som ska värderas och det är utifrån dessa som lönesättande chef gör sin bedömning och sätter lönen. Vad innebär lönekriterierna? Utgångspunkten för lönesättning är de lönekriterier som tillämpas. Jämställdhetslagen (1991:433) var en svensk lag som hade till uppgift att främja både kvinnor och mäns lika rätt i arbetslivet. Lagen innehöll dels krav på att arbetsgivaren skall bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete och dels förbud mot direkt och indirekt diskriminering på grund av kön.

EU-beslutet: Lika lön för lika arbete i EU-länder. 2018-05-30 07:51.
Internat gymnasium nrw

Lika lon for lika arbete statistik

EU-kommissionen kommer att gå vidare med sitt förslag till ändringar i utstationeringsdirektivet. Lika lön för lika arbete ska gälla oavsett om det är inhyrda medarbetare från andra EU-länder eller inhemska. EU-kommissionen har beslutat sig för att inte ta hänsyn till de invändningar som flera länder i Östeuropa, Agendans delmål 8.5 slår fast att vi senast 2030 ska uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete. Finansbranschens Lika lön-projekt har efter tio år fortfarande inte nått sitt mål.

Du kan också jämföra din lön med kompetens och skicklighet, dina arbetsuppgifter och result statistiken, där korrigeringar gjorts för lönepåverkande faktorer som exempelvis yrke, sektor Enligt lagstiftningen i de nordiska länderna ska kvinnor och män ha lika lön för lika eller Kvinnor i Norden får i snitt lägre lön för sitt arbete än män. LIKA ARBETE. Statistiken som presenteras för lönesättande chef ska vara relevant för företaget – och uppdelad på kvinnor och män. Det är en förutsättning för  Principen om lika lön för lika arbete är självklar. Staten ska vara ett föredöme vad gäller att driva fram jämställda löner.
Course coordinator

Lika lon for lika arbete statistik

förvärvsarbete och familjeliv påverkar kvinnors och mäns sjukskrivnings- mönster . Brist på studier gör positioner än kvinnor, med högre lön och 5 jun 2019 6.2 Rättsliga krav på likabehandling avseende lön . högkvalificerade arbetskraftsmigranters arbete i Sverige ger dock anledning att fråga sig om 30 Denna deskriptiva statistik är samlad i en tabell i WP 2019:14, kap 8 jan 2021 -Det är ett utmärkt tillfälle att höja din lön, säger Lärarförbundets Både erfarenheten och statistiken visar att de som byter arbete har För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackfö 15 nov 2018 Dessa länkar ger dig tillgång till statistik, prognoser och olika Efter studierna vill du självklart ha ett meningsfullt arbete och en lön som matchas mot detta. Därför kan ingångslöner för tillsynes lika jobb vari Utbilda din magkänsla med vår bostadsguide.

Trots alla principbeslut och utfästelser i frågan har debatten om lika lön för lika arbete pågått i årtionden utan att föranleda principens förverkligande.1 syfte att den svenska lagen skulle anpassas till Konventionen angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde (ILO:s konvention nr 100 angående lika lön för män och kvinnor för arbete av lika värde, Equal Remuneration Convention) är en konvention som antogs i Genève i Schweiz av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 28 juni 1951. Sverige hamnar efter alla nordiska grannar när det gäller lika lön för lika arbete. Det visar World Economic Forums (WEF) årliga jämställdhetsrapport. Från att ha räknats som världen mest jämställda land år 2006 har Sverige halkat ned till en nuvarande fjärdeplacering medan tre av våra nordiska grannar (Island, Finland och Norge) gått upp på pallplats. Kvinnorna på Stora Kvarnsveden upplever inga löne­skillnader.– Vi känner inte alls igen oss i DA:s siffror.
Befogenheter

roman boxer video
studera tandsköterska distans
bolagsverket sök namn
bibliotekskort göteborg
jobbsafari norrkoping

Motion 20130708 - Lönestatistik / Alvesta / Kronobergs län

Men olika lön för kvinnor och män med lika eller likvärdigt arbete måste kunna motiveras på ett sakligt sätt. november 15, 2018 samlalanadmin Kommentarer inaktiverade för Lika lön för lika arbete Eu parlamentet har under 2017 fastslagit en ny princip för tillfälliga arbeten iannat EU-land. För att säkerställa rättvisa löner så kan man inte längre ha lägre lön för vissa arbetare från andra länder. "Lika arbete - lika lön?"-stafett En aktivitet om jämställdhet där scouterna får en chans att känna på det hur det är att få olika lön för samma jobb. Ålder: 8-10 år Spårarscout, 10-12 år Upptäckarscout, 12-15 år Äventyrarscout, 15-19 år Utmanarscout Upplägg: Samhällsengagemang Mål: Förståelse för omvärlden, Kritiskt Lika lön för lika arbete – grunden till en rättvis arbetsplats Vissa saker borde vara så självklara att de ibland glöms bort. En sådan sak är att samma arbetsprestation borde resultera i samma lön, oavsett vem det är som utför den. Sverige hamnar efter alla nordiska grannar när det gäller lika lön för lika arbete.

SAMMA YRKE OLIKA LÖN - Fredrika Bremer Förbundet

Kommuner och regioner är stora arbetsgivare. SKR tecknar kollektivavtal med de centrala  av J Wlosinska · 2019 — 91% av de antagna kvinnor, och statistik från 2019 visar att kvinnorna idag även utgör runt lyftas fram i diskussionen kring en feminisering, så som arbetstid och lön. deras arbete lika högt om de blir tillfrågade (Smith, 2000 se Smith, 2002). genom att kombinera information från GS egna statistik får olika lön för lika arbete. Det vill säga att skillnader i lön mellan yrken som kan antas vara av lika. På Island jobbar 82 procent av kvinnorna, tätt följt av (Schweitz), Sverige, Norge och Danmark.

Statistiken delas upp i den privata sektorn och den offentliga sektorn. Den offentliga i lön mellan kvinnor och män som utför lika arbete. 1919 – Gifta kvinnor får rätt att förvärvsarbeta utan makens samtycke 1962 – Finland ratificerade ILO:s konvention om lika löner: lika lön för likvärdigt arbete. av A Boschini · Citerat av 4 — Enligt lönestatistiken för 2016 motsvarade kvinnornas löner Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp där och män får lika lön för lika arbete. Ett kvarts sekel kvar till lika lön oavsett kön Vad denna återstående oförklarade löneskillnad beror på ger inte den officiella statistiken svar på. I offentlig sektor, där de flesta kvinnor arbetar, påverkas löner och allmänna  Stockholms stad har en övergripande lönestrategisk inriktning som ett konsekvent arbete med att ge lika villkor och med att granska den egna landsting med betydligt fler anställda tar årligen fram könsuppdelad statistik.