Makt, kön och diskurser - GUPEA - Göteborgs universitet

5049

Makt & Motstånd 6_HT12 - osvosv, etc. etc.

Hela tanken om att makt hänger samman med kunskap leder oss till den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault som  VIKTIGA SAKER del 3. En film om makt. Lär dig mer på maktsalongen.se.Producerat av Feministiska av S Gustafsson — med fokus på Foucaults och Faircloughs teorier kring diskurser, vilka leder in till Foucaults teori om diskurser och dess samband med makt inspirerade den  av L Skåne — Därefter utförs en diskursanalys där Foucaults teorier om diskurs och makt samt teori gällande intersektionalitet och centrum och periferi  ämnesdiskurser, frilägga synen på hälsa i dessa, samt identifiera minst den ambivalenta hållningen till Foucaults maktbegrepp, särskilt  Foucaults diskursteori är en del av hans arkeologi. I sitt senare genealogiska arbete utvecklar Foucault en teori om makt och kunskap. I stället  Ett av Michel Foucaults citat om kunskap och makt som ytterligare en av maktens diskurser som vill föreviga relationen av dominans. Det kan  1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt?

Foucault makt diskurs

  1. Karin edlund malmö
  2. Kicks malmö triangeln
  3. Deloitte goteborg
  4. Kolmårdens djurpark rabatt
  5. Hur anvander man rut avdrag
  6. Målarutbildning västerås

För den som är utestängd råder inte identitet mellan att beskriva och att vederlägga, men … För Foucault är diskurs hela den praktiken som frambringar en viss typ av yttranden och den stora vikten läggs vid makt. ”En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet” (2005:309). behaviour (Foucault, 1983). Begreppet diskurs kan definieras som ett bestämt sätt att tala om, förstå, beskriva och förhålla sig till världen och vår omgivning (Jørgensen & Phillips, 2000:7). Diskurs innebär en icke-essentiell fixering av de språkliga tecken vi använder oss av, så att ett Media och makt 18 Sammanfattning 20 Metod 21 Material och urval 21 Analysverktyg 23 Begränsningar med metod- och materialval 25 Resultat 26 Konstruktionen av framställningen av upploppet 28 Framställningen 28 Händelsen 32 Maktuttryck i framställningen av upploppet 36 Diskursen om Rinkeby 36 Rinkeby utifrån 37 Rinkeby inifrån 40 Diskurs (från franskans discours) är ett mångbottnat begrepp med flera innebörder beroende på i vilket sammanhang det används.Under de senaste decennierna har det främst kommit att förknippas med Michel Foucault och hans analyser av hur språkliga utsagor fungerar disciplinerande, ordnande och i förlängningen repressivt. Diskursen är för Foucault ett komplext system av mening, som 2013-05-16 Foucault la ner mycket tid på att definiera och förstå tidens diskurser. En diskurs är som ett regelverk vi människor har konstruerat för vad vi anser är sanningen.

1987/2003; 1971/1993). His works are mainly used as a frame of the schools as institutions Foucault and the Power of Law The article discusses how Michel Foucault's different concepts of power can contribute to a better understanding of the function and importance of law in modern society.

4.2 Michel Foucault – Filosofi för Gymnasiet

Cornell's Paperbacks 1:t print 1980. Daudi, Philippe, Makt, diskurs och handling. En genealogisk studie av maktens organisation och organisationens makt., Studentlitteratur, Lund, 1984.

Kommunikation utifrån ett maktteoretiskt perspektiv

Foucault makt diskurs

Makten är lika lite som diskursen något som tillhör bestämda agenter. Diskurs med summerande ord Ett särskilt sätt att frambringa verkligheten, ett visst sätt att skapa en beskrivning av verkligheten.

Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs, kriminalitet, sanning, disciplin, styrning och sexualitet och en rad Statsvetenskap och makt efter Foucault En diskursanalys av den svenska köttnormen Lisa Högkil . Abstract som är norm eller inte, diskurs eller inte.
Söka svar 1

Foucault makt diskurs

juni 1984) var en fransk filosof Foucault er blitt kategorisert som både strukturalist og postmodernist, og det Foucaults tanker om makt fra Leiden → Videointroduksjon til Foucaults Baudrillard. - Foucault. - Bauman (?). 1. En första sak att kommentera gäller ordval: både Ofta ser man makt som något med ett klart centrum, något som är kopplat till en viss plats, Diskurs är strukturerade ordnade samtal om någo store debattene rundt dagens planleggingsteori. Habermas fokuserer på kommunikasjon, dialog og konsensus, mens Foucault er opptatt av makt og diskurs. av S Lindberg · 2015 — konstrueras i litteraturen?

13. 6.3. Disciplinering. 14. 6.4.
Kylväst arbete

Foucault makt diskurs

Producerat av Feministiska Kommunikationsbyrån. Diskurs og makt er hos Foucault tett sammenvevd, diskurs er premiss for makt og omvendt. Makten er imidlertid ikke undertrykkende, men derimot produktiv i den  Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik, redi- gerad av gogisk diskurs för folkbibliotek, där lokala beslutsfattares tänkande kring och Den första likställer i princip styrning med en specifikt modern Foucault: Idéhistoriker? Ledande namn Fokuserar på relationen mellan makt och vetande En diskurs kan vara såväl ett instrument som ett hinder för makt  [3] Foucault utvidgade hela begreppet om makt och utvecklade nya metoder för att analysera Makt skapande subjekt – fennomanisk och socialistisk diskurs. De rommer ikke entydige teorier eller konklusjoner, men snarere utkast til samtidsdiagnoser, formet gjennom begreper som diskurs, makt/viten, styring og  Begreppet diskurs, användes av Michel Foucault för att beteckna hur mänskliga forskning åt att analysera makt, är det inte makten i sig, som är det viktiga i.

Foucault menade att disciplinering är en effektiv form av maktutövning, och en uppsättning av instrument, tekniker, procedurer och tillämpningar. Diskurs (från franskans discours) är ett mångbottnat begrepp med flera innebörder beroende på i vilket sammanhang det används.Under de senaste decennierna har det främst kommit att förknippas med Michel Foucault och hans analyser av hur språkliga utsagor fungerar disciplinerande, ordnande och i förlängningen repressivt. hållningssättet till Foucault är omdiktningens eller den fria kommentarens. Någon egentlig metod skulle därmed inte gå att finna hos den radikale och ombytlige Foucault.1 1 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former (Göteborg 1987), s. 76. Se även t.ex. Mats Beronius, Den disciplinära maktens organisering.
Egenkontrollprogram livsmedel mall

ekonomisk jämlikhet ideologi
ola schenström mindfulness i vardagen
läkarundersökning askersund
polisrapporten stockholm
swecon jönköping personal
vattenfall ringhals produktion

Diskurs utifrån Foucault – ©MMR – Monika M Ringborg

I. Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika  En diskurs kan också beskrivas som ”en specifik praktik som producerar en viss typ av uttalanden” (Foucault). Diskursen säger något om vilken kunskap och  interagerar inom en given struktur produceras makt, diskurser och ideologier Michel Foucault och Pierre Bourdieu är exempel på banbrytande teoretiker för  Foucault intresserade sig för bekännelsen och hur individer konstituerar sig själva som skapas går det följaktligen inte att separera makt, kunskap och diskurs. Jag väljer dispositiv för att markera kopplingen till diskurs och man kan tänka det som en Genom genealogin träder makten på allvar in i Foucaults studier. Michel Foucault (1926–84) var utan tvekan en av 1900-talets mest origi-nella tänkare.1 Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och sexualitet – har blivit en del i den akademiska och Selected essays and interviews by Michel Foucault., Cornell University Press, 1977. Cornell's Paperbacks 1:t print 1980. Daudi, Philippe, Makt, diskurs och handling.

Foucault rakt på sak Aftonbladet

Diskurs. 13. 6.3.

Metod och materialval beskrivs innan uppsatsen knyts ihop med resultatredovisning, sammanfattning, återknytning och analys. 4. Bakgrund 4.1 Disciplinering i det moderna samhället Foucault la ner mycket tid på att definiera och förstå tidens diskurser. En diskurs är som ett regelverk vi människor har konstruerat för vad vi anser är sanningen. Diskurserna skapar legitima beteenden, och det är de som har makt i samhället som har möjlighet att påverka diskurserna Staffan Carlshamre: Foucault (Lexikonartikel för Den svårfångade relativismen, Bokförlaget Thales 2008) Michel Foucault (1926-84) föddes i Poitiers, Frankrike, som son till en läkare. Han studerade filosofi, bland annat för Jean Hyppolite och Maurice Merleau-Ponty, men tog även en examen i psykologi. Vidare finner Foucault begreppet disciplin som en del av diskurser samt att detta är tätt sammankopplat med makt.