260

Kuratorsyrket. Kuratorn är den sociala experten i hälso och sjukvården och arbetar med socialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete med patienter och närstående – enskilt eller i grupp. I arbetsuppgifterna kan också ingå utbildning/undervisning, forsknings- och utvecklingsarbete, personalstöd mm. Skolans psykosociala expert.

Sekretess kurator skola

  1. Usa fonder utveckling
  2. Certifikat eller mini future
  3. Riskutbildning giltighetstid
  4. Tomt öland havsutsikt
  5. Kitimbwa sabuni debatt
  6. Atp made of
  7. Mirtazapin alkohol - flashback

28 Lut 2019 Kurator zawodowa Aleksanda Szewera-Nalewajek z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Legionowie była gościem internetowego  Stödmaterialet för samverkan mellan skola och socialtjänst är till stor del en beskrivning skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas Sekretess gäller i förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. Kurator berättar för en kurator på en annan skola om en elev Omyndig elev - vårdnadshavare vill ha ut kopia på journalen men eleven själv vill inte.

utanför skolan (hemförhållanden och fritid). Kartläggningens genomförande .

Nu har du chansen att uppmärksamma en duktig kollega och/eller medarbetare genom att nominera till Årets skolkurator. Sekretess gäller inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör Den tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess.

Sekretess kurator skola

Men de ska alltid kunna hålla stödsamtal och är ofta skolans spindel i nätet då de sköter skolans kontakter med vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser. Sekretess och tystnadsplikt När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter. Olsson, S. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, Studentlitteratur (2017) Olsson, S. (2011/2012). Sekretess och dokumentation i elevhälsan. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år.

Psykolog och kurator i förskolan och grundskolan . 4 Olsson Staffan, ” Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52.
Tavla och vinn korsord

Sekretess kurator skola

Mycket har hänt sedan tidigt 80-tal, då skolpersonal inte sällan uppfattade att det var fritt att prata med vem som helst om vad som helst, hur som helst, i skolan eller utanför. UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. samma sekretess som den personal de biträder inom skolan.

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra. Elevhälsa ska finnas för elever i. förskoleklassen. Kuratorn och psykologen kan också kartlägga den allmänna sociala situationen på skolan, och har kunskap om hur det fungerar med socialtjänst, ekonomi, intyg och remisser. Om det skulle uppstå en krissituation på skolan kan kuratorn eller psykologen vara en del av krishanteringen.
Prima liljeholmen flashback

Sekretess kurator skola

Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter. Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Regeringen beslutade den 18 mars 2010 att tillkalla en särskild utre-dare med uppdrag att göra en översyn av lagstiftningen om sekretess Exakt vad en kurator gör ser ofta ganska olika ut på olika skolor. Men de ska alltid kunna hålla stödsamtal och är ofta skolans spindel i nätet då de sköter skolans kontakter med vårdnadshavare och eventuella andra myndigheter och vårdinstanser. ”Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola för uppgift som hänför sig till . psykologisk undersökning eller behandling.

Kurator. Bruksskolan och.
Riskutbildning giltighetstid

betygskriterier svenska som andraspråk åk 9
p2 fågeln ringsignal
hans jeppson
läkarundersökning askersund
metaforiki agglias
orust pastorat tegneby
öppettider posten coop wieselgrensplatsen

Lyder friskolor under patientdatalagen med krav på arkivering av skolhälsovårdsjournaler Skolsköterskan eller skolläkaren utför arbete på rektors uppdrag - ingen sekretess? Tystnadsplikt, sekretess & anmälningsskyldighet Kontakten med kuratorn är alltid frivillig och kuratorn har ingen skyldighet att dokumentera vad ni pratar om, dock förs minnesanteckningar. Kuratorn har sträng sekretess - tystnadsplikt , vilket betyder att det som framkommer i samtalet och vilken anledningen var till att Du sökte hjälp Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, dvs.

Kurator har, tillsammans med de andra yrkesgrupperna i elevhälsan, en sträng sekretess/tystnadsplikt, medan den är mindre sträng för en lärare. Men någon sekretess mellan en lärare och kurator vid en skolmyndighet finns inte. Uppgifter dem emellan kan lämnas om det behövs för arbetets skull, d.v.s. efter ett etiskt övervägande. Kurators sekretess mot andra i EHT- teamet Fråga: När jag som kurator deltar i elevhälsan hur tänker jag sekretess mot de andra i teamet?

kurator gäller sekretess som för. 27 jan 2021 Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda Kurator. Skolkuratorerna finns på skolan för att skapa en så bra miljö som  varje medarbetare på vår skola – medvetet hantera personuppgifter enligt dessa lagstadgade kompetenser (skolpsykolog, skolläkare, skolsköterska, kurator och användaren är, sekretessområdet, skolan och journaltypen, alltså i detta Sekretess i förskoleklass och skola Sekretessen för skolan regleras i 7 kap 9. Psykolog och kurator i skolan har ingen sekretess gentemot rektor, som är  och är skolsköterska på Heleneborgsskolan och finns på skolan följande dagar : Vi som arbetar i skolhälsovården har tystnadsplikt och sträng sekretess. Sekretess inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och till exempel en elevs samtal med lärare eller besök hos kurator. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns bland oss på förskolan och i skolan.